Učitel zpěvu a hudební nauky, hlasový poradce

Vystudoval jsem zpěv na Pražské konzervatoři, studoval v zahraničí pokročilé světové pěvecké techniky. Vyučoval jsem zpěv na konzervatoři a založil vlastní Školu moderního zpěvu. Mí žáci jsou každoročně úspěšní u přijímaček na konzervatoře a v konkurzech do muzikálů. Díky bohaté praxi ve zpěvu a v hudební režii (tj. pěvecká pedagogika aplikovaná na profi herce a zpěváky) mohu předávávat i zkušenosti z profesionálního světa hudby.

Vzdělání a výukové metody

Vystudoval jsem Pražskou konzervatoř, obor pop-zpěv. Hodně mi daly např. lekce se zlatou slavicí Petrou Janů. Po 6 letech denního studia, jehož součástí byla i pěvecká pedagogika, jsem na základě úspěšného absolutoria obdržel titul „diplomovaný umělec“, který mě opravňuje k výuce zpěvu a hudební nauky.

Zkušenosti s pěveckými technikami jsem dále sbíral docházením na soukromé lekce k mnoha úspěšným českým lektorům, ať už vyučovali populární hudbu nebo operu. Krátce jsem se dovzdělával i na denním studiu na Konzervatoři Jaroslava Ježka.

Nakonec jsem ale vyrazil do zahraničí, kde jsem poznal mnohem pokročilejší pěvecké techniky, než se vyučují v České republice. Společně s mou lektorkou Alenou jsme jako první Češi v roce 2007 navštívili v Kodani tehdy začínající a dnes už věhlasnou školu Complete Vocal Institute, kam se od té doby pravidelně dojíždím dovzdělávat v novinkách, které vybádala autorka převratné pěvecké metody Cathrine Sadolin a její tým. V roce 2013 jsme také vyrazili do nejslavnější evropské hudební školy Royal Academy Of Music v Londýně, kde nás hlasová poradkyně muzikálových zpěváků na West Endu Anne-Marie Speed seznámila se slavnou americkou metodou Estill Voice Training, v níž se dodnes také zdokonaluju.

Kromě již zmíněných technik zaměřených na populární nebo operní zpěv, jsem také absolvoval kurzy alikvotního a hrdelního zpěvu, či techniky metalového zpěvu a řevu. Průběžně se také neustále dovzdělávám z dostupných výukových materiálů v technikách dalších úspěšných světových pedagogů.

Pedagogická praxe

Od roku 2001 působím jako lektor zpěvu. Sólový zpěv jsem učil i na popovém oddělení na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Inspirován studiem na věhlasných světových pěveckých školách jsem v roce 2011 založil vlastní Školu moderního zpěvu.

Co a jak vyučuju

Mou výukou se zejména snažím dělat osvětu v moderních zahraničních pěveckých metodách, které jsou mnohem efektivnější, přesnější, zdravější a vyvracejí některé mýty zažité v tradiční české pěvecké metodice.

Díky těmto pokročilým světovým pěveckým technikám jsem schopen ve spolupráci s foniatry uzdravovat nemocné a unavené hlasy, které se do svých problémů dostaly špatným každodenním zacházením a nebo také nesprávnou hlasovou technikou. Žáky také učím věnovat se prevenci hlasových onemocnění pomocí „hlasové hygieny“.

Díky mým bohatým profesionálním zkušenostem nejsem jen pouhým učitelem-teoretikem, ale všechno, co vykládám, je podloženo letitou praxí obohacenou o mnoho zkušeností a tipů z mého profesionálního pěveckého působení, ať už jako zpěváka v muzikálech, v operách, v rocku či popu po boku nejslavnějších českých zpěváků, ale hodně také z pozice hudebního režiséra, kdy jsem ve studiích řídil natáčení s desítkami úspěšných zpěváků a herců.

Žákům v první řadě buduju zdravou hlasovou techniku. Tu je pak učím správně aplikovat v písních. Následně je učím písně posluchači přesvědčivě interpretovat a písně různých žánrů stylově frázovat.

Základy pěvecké techniky jsou společné pro všechny hudební žánry. Jelikož jsem ve své pěvecké praxi prošel velkým množstvím stylů (muzikál, pop, rock, folk, country, disco, opereta, opera) a školen jsem byl na další pěvecké styly, jsem schopen vyučovat všechny žánry moderní hudby. Jediné, co nevyučuju, je opera.

Zájemce o studium na konzervatořích připravuju na talentové zkoušky a to nejen po pěvecké stránce, ale vyučuju také hudební nauku v kompletním rozsahu nezbytném pro úspěšné přijetí. Samozřejmostí je také příprava ke konkurzům do muzikálů. Každý rok mám několik žáků, kteří uspějí u přijímaček nebo v konkurzech.

Žákům pomáhám s pódiovým vystupováním, jevištní mluvou i v nahrávacích studiích.

Občas dávám vybraným žákům práci ve studiích, ve kterých pracuju jako hudební režisér. Bývá to zejména zpívání v českých verzích filmů v dabingu. Často mě také oslovují skladatelé, producenti nebo kapelníci, abych jim dodal zpěváky.

Pro žáky pořádám pravidelné koncerty. Každý rok žákům zprostředkovávám setkání s některým ze slavných umělců. Podporuju je také v tvorbě vlastních písní, pomáhám jim i v jejich nahrávání.

Můj přístup k výuce a žákovi

Svého žáka chápu jako platícího zákazníka. Já mám za úkol v čase, po který si mě „zaplatil“, plnit jeho přání. Pokud přijde na lekci žák s konkrétní představou, co by rád ve své hodině dělal, snažím se mu v rámci dodržení zásad pěvecké pedagogiky vyjít co nejvíce vstříc a nenutit ho postupovat podle jakýchkoli univerzálních zajetých kolejí.

Ke každému žákovi přistupuju naprosto individuálně. Co žák, to jiný problém. Každému vyhovuje jiný přístup, jiný způsob práce s hlasem, liší se i rychlost a způsob vnímání a pamatování.

Snažím se řídit tímto svým heslem: „Pedagog by měl být flexibilní a kreativní a měl by znát co nejvíce hlasových metod.“ Proto ovládám mnoho pěveckých technik a neustále studuju další. Jsem v kontaktu s úspěšnými lektory ve světě, se kterými osobně konzultuju přístup k pěvecké výchově.

Existují desítky kvalitních hlasových metod s rozdílnými přístupy k pěvecké problematice. Pokud se provádějí správně, měly by mít stejný cíl. Tím je zdravý, silný, krásně znějící hlas, který svému majiteli poskytuje všechny možnosti, jakých je biologicky schopen.

Průběh hodiny zpěvu

Lekce zpěvu s lektorem je jako lekce ve fitness s trenérem – je to také svalová práce.

V úvodu je dobré se rozcvičit. Podle aktuálních potřeb žáka děláme pěvecká cvičení dechová, rezonanční, hlasová a další. Množství, obtížnost a délka trvání pěveckých cvičení závisí na pokročilosti, zdraví a kondici žáka.

V další části lekce pracujeme na aplikaci pěvecké techniky do písniček, řešíme specifické problémy, které má každá písnička jiné, snažíme se o stylové frázování ve zvoleném žánru a přesvědčivou interpretaci obsahu pro posluchače.

Ve finální práci na repertoáru pak přidáváme melodické ozdoby (feelingy), improvizace, hlasové efekty (chraplák) apod.

Lekce žáků se specifickými požadavky vypadají úplně jinak – např. žáci s nemocnými hlasy dělají skoro celou hodinu hlasovou rehabilitaci, moderátoři a herci na lekcích pracují na mluvním hlase a zpívat nemusí, podobně to mají i rapeři.

Pro koho je výuka určena

Pro všechny… (skoro)

Učím jak „lidi z ulice“, tak i své kolegy z divadel nebo zpěváky z kapel. Učím všechny žánry populární hudby. Učím zájemce od cca 14 do 100 let.

Technické vybavení učebny

Piano, notebook, mikrofon, mixážní pult, reprobedny, noty.

Doprovod žáků je tak možný buď za pomoci piana nebo moderně prostřednictvím hudebních základů (karaoke).

Během pěveckých cvičení a prvotního seznamování s repertoárem žáci zpívají akusticky. Po správném ovládnutí skladby mají možnost zazpívat si píseň „jako na koncertě“ na mikrofon.

Moje odborné články o zpěvu (časopis Muzikus)

V letech 2003-2006 jsem psal články o technice zpěvu a další problematice se zpěvem spojené do odborného časopisu pro hudebníky Muzikus. Na webových stránkách tohoto měsíčníku je možno některé z článků nalézt: http://www.muzikus.cz/homepage/.

Díky mé snaze se neustále celoživotně dovzdělávat, jsem se v průběhu let seznámil s mnoha přelomovými výsledky nových zahraničních vědeckých výzkumů v oblasti fungování lidského hlasu, které zcela změnily můj pohled na pěveckou pedagogiku. Proto jsem některé v článcích zmiňované tradiční české postupy výuky již zcela opustil a nahradil novými moderními vědecky podloženými způsoby výuky, které mám vyzkoušené na sobě, a u mých žáků dosahují podstatně vyšší efektivity.

Dnes bych proto své články koncipoval úplně jinak, moderněji a některé kapitoly bych vysvětloval zcela nově v souladu s výsledky těchto vědeckých výzkumů.

Úspěchy žáků

Každý rok slaví moji žáci úspěchy u přijímacích zkoušek na konzervatoře nebo v konkurzech do muzikálů. Za roky mé pedagogické kariéry to už byly desítky. Vybraným žákům dávám práci ve studiích, kde působím jako hudební režisér. Pomáhám i svým kolegům z divadel zvládat mnohdy náročné pěvecké party.

Mezi mé úspěšné žáky patří třeba David Gránský, Monika Agrebi, Jaroslav Břeský jako revival Freddieho Mercuryho, Veronika Spurná, Martin Stavrovský z kapely Persona Grata, Ray Gibson se svou kapelou The Roads a další… A pak samozřejmě plno mých kolegů, ale ty nejmenuju, protože ti už ke mně přišli jako slavní.

Učitel zpěvu a hudební nauky, hlasový poradce